01. april – Obustavlja se isporuka ljekova i materijala bolnicama – Hrvatska

0
275

HUP-ova Koordinacija veledrogerija upozorila je da će biti obustavljena isporuka ljekova i medicinskog materijala bolnicama ako se s Vladom ne pronađe rješenje za sanaciju duga bolnica prema veledrogerijama, koji iznosi oko dvije milijarde kuna i svakog se mjeseca povećava za dodatnih 150 milijona kuna.
Veledrogerije su ostale bez sredstava za podmirenje obaveza prema svojim dobavljačima pa će u sljedećih nekoliko dana biti prisiljene da obustave isporuku ljekova i medicinskog materijala bolnicama s najstarijim dugovanjima, a riječ je o opštim bolnicama u Dubrovniku, Sisku i Vinkovcima, čiji rokovi plaćanja prelaze hiljadu dana.