01. jul – Održan ministarski sastanak malih zemalja na Malti

0
250

Održan je ministarski sastanak u okviru Programa saradnje zdravstvene mreže malih zemalja na Malti.
Tematski fokus, četvrtog po redu, ministarskog sastanka, kojim je završeno šestomjesečno predsjedavanje Malte Evropskom Unijom, bio je definisanje efikasnog odgovora na epidemiju gojaznosti kod djece. Tokom sastanka predstavljeni su podaci Svjetske zdravstvene organizacije, koji ukazuju da problem gojaznosti i prekomjerne težine pogađa gotovo svako četvrto dijete u školskom uzrastu. Ono što je naročito zabrinjavajuće jeste činjenica da se bilježi tendencija rasta gojaznosti u mnogim zemljama EURO regiona, pri čemu se upravo u malim zemljama bilježi gotovo najveća učestalost ovog javno-zdravstvenog problema.
Usvajajući ministarsku Povelju o zaustavljanju gojaznosti kod djece, učesnici sastanka složili su se da problem gojaznosti predstavlja prepreku održivom razvoju. Njegovo rješavanje iziskuje intezivnu saradnju sektora zdravstva, obrazovanja, trgovine, poljoprivrede, životne sredine i urbanistickog planiranja, kako bi se smanjila dostupnost nezdrave hrane i zaslađenih pića i stvorili uslovi da zdrav izbor bude jednostavan i moguć izbor. Izdvajanje za prevenciju gojaznosti i njenih uzroka kod djece, predstavlja ulaganje u zdravlje, razvoj i dobrobit djece i ukupnog društva.
Tokom sastanka bilo je riječi i o potrebi unaprjeđivanja farmaceutske politike i dostupnosti bezbjednih i efikasnih ljekova. Starenje populacije, dominacija onkoloških i kardiovaksularnih oboljenja, uvođenje skupih terapija za rijetka oboljenja, samo su neki od izazova koji su naročito naglašeni u malim zemljama. Promocija saradnje među malim zemljama i razmjena informacija o cijenama i raspoloživosti efikasnih ljekova, prepoznata je kao imperativ poboljšanja dostupnosti ljekova, veće transparentnosti procedura nabavki i efikasnije kontrole rasta troškova.
Posebna pažnja posvećena je zdravstvenim informacijama, koje su potencirane tokom svih sastanaka, kao neophodne za preduzimanje javno-zdravstvenih aktivnosti i posebno za kreiranje zdravstvene politike. Naglašeno je da potrebe za izvještavanjem predstavljaju jedan od izazova za male zemlje, imajući na umu njihove limitirane ljudske i ostale resurse, te da je uloga mreže za zdravstvene informacije od izuzetnog značaja za podršku specifičnosti malih zemalja i uspostavljanju sistema zajedničkih indikatora, shodno nacionalnim i prioritetnim oblastima saradnje malih zemalja.