01. maj – Novi ljekovi na račun države – Srbija

0
253

Više od 80 inovativnih ljekova, odnosno novih terapijskih formula koje do sada nisu primjenjivane, trenutno konkuriše za ulazak na pozitivnu listu medikamenata koji se izdaju o trošku zdravstvenog osiguranja.
Na osnovu mišljenja komisije za svaku terapijsku oblast formirana je lista prioriteta sa više od 80 ljekova i data preporuka da se što hitnije uvrste na pozitivnu listu RFZO. Na spisku dijagnoza za koje bi pacijenti mogli da dobiju najsavremeniju terapiju o trošku države nalaze se mnoga maligna, imunološka, reumatska i najteža kožna oboljenja.
Dr Bojan Trkulja, direktor Udruženja inovativnih proizvođača ljekova Inovija, kaže za Novosti da postoji realan osnov za optimizam da će osiguranici prije kraja ove godine konačno dobiti priliku da budu liječeni znatno većim brojem inovativnih ljekova, a da će u narednih nekoliko godina na raspolaganju imati sve one ljekove koji su nosioci revolucije u modernoj medicini.
Fokus zdravstvenih sistema koji sve više uvode inovativne ljekove, prema riječima dr Trkulje, pomjeren je sa ulaganja u infrastrukturu ka ulaganju u nove terapijske opcije, kao i ka razvoju novih fleksibilnih modela finansiranja koji se dogovaraju sa proizvođačima inovativnih ljekova. Jedna od opcija je da zdravstveni fond plati proizvođaču samo one ljekove koji su u terapiji dali očekivani pozitivni efekat.