01.oktobar – Dan starijih osoba

0
317

Međunarodni dan starijih osoba obilježava se 1. oktobra, pod sloganom Korak u budućnost, prepoznavanje talenata, doprinosa i učešća starijih u društvu.
Međunarodni dan starijih osoba proglasila je Glavna Skupština Ujedinjenih naroda 1990.godine da bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi. Proglašenjem međunarodnog dana starijih osoba podstiču se države da starijim članovima društva osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omoguće im učešće u društvu u skladu sa njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima.
Slogan Svjetske zdravstvene organizacije i UN-a Stariji ljudi kao nova snaga za razvoj upućuje na osiguranje aktivnog zdravog starenja.