02 – 03. jun ODRŽAN SASTANAK MINISTARA ZDRAVLJA SREDNJE I ISTOČNE EVROPE – Bugarska

0
322

U Sofiji se održao sastanak ministara zdravlja zemalja srednje i istočne Evrope na kojem su učestvovali uz domaćina, bugarskog ministra zdravlja Petrea Moskova i ministri zdravlja Republike Rumunije Vlad Voiculescu, Republike Slovačke Tomaš Drucker, Republike Makedonije Nikola Todorov, Replublike Hrvatske Dario Nakić i drugi ministri i visoki predstavnici iz Litvanije, Slovenije, Srbije i Estonije.
Glavna tema sastanka bili su rastući izazovi u području farmaceutske politike, a bilo je govora i o djelotvornosti novih ljekova, finansiranju skupih i inovativnih ljekova i opterećenju koje oni predstavljaju za zdravstveni sistem. Ministri su razgovarali i o mogućnostima saradnje i zajedničkoj nabaci skupih i inovativnih ljekova sa ciljem postizanja ušteda, a raspravljalo se i o Evropskom semestru i preporukama državama članicama u području zdravstva, što je dobra priprema za predstojeći EPSCO sastanak Vijeća ministara zdravlja Europske unije.