03. januar – OBAVEZNO UGOVARANJE OSIGURANJA PUTEM PORTALA e-VEM – Slovenija

0
229

Ugovaranje osiguranja putem portala e-VEM je obavezno od 1. januara ove godine za sve poslovne subjekte, preduzeća i preduzetnike. http://evem.gov.si/evem/~~HEAD=dobj je portal koji omogućava jednostavnije, brže i jeftinije poslovanje sa javnom upravom. Između ostalog, portal za e-VEM omogućava korisniku da upravlja online obaveznom socijalnom osiguranju (obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, obavezno zdravstveno osiguranje, osiguranje roditeljske zaštite i osiguranje za slučaj nezaposlenosti).

Od 01. januara 2016. godine, za sve aplikacije će biti odgovorni pojedinačni privatni preduzetnici, osobe koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost, trgovačka društva, ustanove i tijela državne uprave. Stupanje u poslovnom registru Slovenije je obavezno i treba da uredi socijalne sigurnosti putem e-VEM sistema koji je postavljen u Zakonu o registru osiguranika i korisnika prava iz obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja.