03. jun – Pravo na liječenje neplodnosti do 42 godine – BiH

0
304

Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom odobren je većinom glasova Doma naroda Parlamenta Federacije BiH na sjednici održanoj u 3. juna i upućen je na javnu raspravu.
Nacrtom Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom uređuju se uslovi i način liječenja neplodnosti postupcima biomedicinski pomognute oplodnje (BMPO), kao i druga pitanja od značaja za primjenu postupaka BMPO na teritoriji FBiH.
– Cilj Nacrta zakona je omogućiti ostvarivanje potomstva i planiranja porodice za one bračne, odnosno vanbračne parove s bračnim sterilitetom postupcima BMPO, odnosno, omogućiti im ostvarivanje njihovog osnovnog ljudskog prava garantiranog kako međunarodnim, tako i domaćim dokumentima, uz osiguranje kvaliteta i sigurnosti u svim postupcima BMPO u skladu sa dostignućima biomedicinske nauke, odnosno direktivama EU – stoji u saopštenju ministarstva zdravlja FBiH.
Prema statističkim podacima svaki šesti par u BiH je suočen sa problemom neplodnosti.
Na osnovu ovoga Nacrta, pravo na biomedicinski potpomognutu oplodnju imaju punoljetni i poslovno sposobni žena i muškarac koji su u braku, odnosno u vanbračnoj zajednici i koji su u dobi koja omogućava obavljanje roditeljskih dužnosti, podizanje, odgoj i osposobljavanje djeteta za samostalan život i to nakon što su sprovedeni postupci utvrđivanja uzroka neplodnosti ili smanjenja plodnosti i otklanjanje tih uzroka.
Nacrtom zakona predviđeno je da pravo na liječenje biomedicinski potpomognutom oplodnjom na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u pravilu, ima žena do navršene 42. godine života, koja je u braku, odnosno vanbračnoj zajednici, i to 3 pokušaja intrauterine inseminacije, 5 pokušaja vantjelesne oplodnje, uz obavezu da 2 pokušaja budu u prirodnom ciklusu.