03. oktobar – Prvi u svijetu po stopi smrtnosti – Srbija

0
11

Sadašnje Ministarstvo zdravlja kao kriterijum u organizaciji posla jedino vrednuje apsolutnu i bespogovornu poslušnost, a ne stručnost, i to mora da se mijenja, pogotovu u situaciji kada je Srbija po projektovanoj stopi smrtnosti za 2022. godinu prva u svijetu, kazao je prof. dr Dragan Milić, direktor niške Klinike za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Niš (UKC).

Stručni savjet UKC je februara 2021. godine, u skladu sa propisanom procedurom, predložio njega i dr Milana Lazarevića za interne članove UO, ali Ministarstvo zdravlja, kako on kaže, nije proslijedilo predlog Vladi, koja treba da ih imenuje.

– U zdravstvo se nikada više nije ulagalo, a rezultati nikada nijesu bili gori. Po najnovijim tragičnim podacima, projektovana stopa smrtnosti na 1000 stanovnika za 2022. godinu u Srbiji je čak 16,39 odsto, po čemu smo ni manje ni više nego prvi u svijetu. Takav rezultat je neuspjeh zdravstvenog sistema, i poražavajuć za sve nas koji u njemu radimo, a jedan od ključnih razloga za to je nepoštovanje struke. I podaci koje ima Stručni savjet UKC govore da je stopa mortaliteta u Nišu skočila sa 2400 umrlih na skoro njih 3300, i to već u prvoj godini po otvaranju novog UKC (u decembru 2027, prim. aut.) – kazao je prof. Milić.

Prema njegovim saznanjima, sadašnji UO UKC se “nije sastao fizički jako dugo” i sve sjednice se održavaju telefonskim putem, što je “nedopustivo i pokazuje odnos imenovanih članova UO prema niškoj ustanovi”. Pritom, “brojna pitanja” čekaju odgovore i rješenja koje bi trebalo da ponudi UO UKC.

– Naš stav je i da treba da se jasno razdvoje privatno i državno zdravstvo, jer sada imamo jednu zdravstvenu himeru koja ništa dobro doneti neće. Izvjesno je da bi insistirali da rukovodioci klinika u okviru UKC ne mogu biti ljekari koji su vlasnici privatnih ordinacija ili rade privatno, jer je to konflikt interesa – objasnio je prof. Milić.