03.septembar – Laboratorija akreditovana u skladu sa međunarodnim standardima FOTO 1

0
281

        Dom zdravlja Podgorica prva je ustanova sa medicinskom laboratorijom u Crnoj Gori koja je akreditovana u skladu sa zahtjevnim uslovima međunarodnog standarda MEST EN ISO 15189:2016. Direktor te ustanove doc. dr Nebojša Kavarić potvrdio je da je uspješno realizovan proces akreditacije Centra za laboratorijsku dijanostiku i objasnio da se tim međunarodnim standardom specificiraju zahtjevi za kvalitet i kompetentnost medicinskih laboratorija.

        – Dobijanjem akreditacije, potvrđeno je da Centar za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Podgorica, u kojem se godišnje obavi oko milion laboratorijskih analiza, savremena laboratorija koja svojim radom odgovara najvišim standardima laboratorijske prakse i zahtjevima svojih korisnika usluga, a to su tačni, blagovremeni i pouzdani rezultati – kazao je dr Kavarić.

        Menadžment je ostvario viziju – savremen, efikasan i akreditovan Centar za laboratorijsku dijagnostiku koji angažovanjem sopstvenog stručnog kadra, praćenjem savremenih trendova u oblasti laboratorijske dijagnostike, te korišćenjem najsavremenije tehnologije, postiže visok nivo kvaliteta laboratorijskih analiza.

        – Naš centar danas je savremena laboratorija koja prati najviše standarde laboratorijske prakse i zahtjeve korisnika usluga. Opremljen je najsavremenijom laboratorijskom opremom renomiranih svjetskih proizvođača, potrebnom mjerno – kontrolnom opremom i sa stručnim i iskusnim kadrom postiže najviše ciljeve u domenu laboratorijske dijagnostike – naglasio je dr Kavarić.

        U Centru za laboratorijsku dijagnostiku uzimaju se, objašnjava on, humani uzorci za ispitivanje i izvođenje analitičkog testiranja za parametre iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije i citohemijske analize urina.

        Laboratorija je uspostavljena na 11 lokacija u gradu, na punktovima – Blok V za odrasle, Blok V za djecu, Stara varoš, Nova varoš, Stari aerodrom, Konik, Donja Gorica, Novi blok Zabjelo, Tuzi, Golubovci i Zlatica.

        -Sopstvenim vozilima za patronažu sa ekipama vozača i medicinskih radnika uzimaju se uzorci i na kućnoj adresi. Usluge terenske službe korisnicima pružamo na cijeloj teritoriji glavnog grada. Ove ekipe terenske službe ujedno obezbjeđuju transport uzoraka i sa punktova u centralnu laboratoriju, poštujući sve uslove transporta biološkog matrijala za laboratorijsku obradu – dodaje dr Kavarić.