04. decembar – Novi zakon o transfuziji – Srbija

0
236

Još samo osam regionalnih službi za transfuziju treba da prenese prikupljanje, testiranje i obradu krvi na četiri centra: Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš. Ti veliki centri će, od 1. januara 2019, po novom Zakonu o transfuziji, jedini moći da obavljaju ove poslove. Od ukupno 43 regionalne službe, promjena nadležnosti već je završena u 35, i one sada funkcionišu kao banke krvi, a taj status će imati u preostalih osam, koje su u fazi transformisanja.
Iako je bilo otpora iz Transfuzije u Užicu, da bi nova organizacija zbog udaljenosti transfuzioloških centara, mogla da ugrozi snabdjevanje krvlju, prije svega u vanrednim, hitnim situacijama, nijedna od regionalnih službi nije zatražila status podjedinice transfuziološkog centra.