04. decembar – Odbačeni pokušaji ograničenja ženskih prava – Hrvatska

0
236

Usprkos važnom napretku, žene u Evropi i dalje se suočavaju sa kršenjem njihovih prava kada je riječ o polnom i reproduktivnom zdravlju. Zakoni, politike i prakse i dalje ozbiljno potkopavaju ženska prava, autonomiju, dostojanstvo, integritet i pravo odlučivanja – navedeno je u tematskom izvještaju Žensko spolno i reproduktivno zdravlje i prava u Evropi povjerenika za ljudska prava Vijeća Evrope.
U izvještaju kojim je obuhvaćeno posljednjih nekoliko godina upozorava se da u pojedinim djelovima Evrope oživljavaju prijetnje ženskom polnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, a sve to prijeti ravnopravnosti polova.
Hrvatska se pominje u kontekstu pravnih pokušaja ograničenja ženskih prava, odnosno ustavnog propitivanja prava na pobačaj, te se navodi da su sudovi u Hrvatskoj, baš kao i u Portugalu i Slovačkoj odbacili predloge koji dovode u pitanje ustavnost prava na pobačaj.
Jedan od najvažnijih djelova izvještaja odnosi se upravo na to pravo. Navodi se da su posljednjih godina Armenija, Makedonija, Gruzija, Rusija i Slovačka usvojile nove zakone kojima su uvele nove uslove koje žena mora ispuniti kako bi mogla zakonito obaviti pobačaj. Slični, ali neuspješni pokušaji, zabilježeni su u Latviji i Rumuniji, a o predlozima o gotovo potpunoj zabrani abortusa raspravljalo se u Španiji, Slovačkoj, Poljskoj i Rusiji.