04. februar – Presuđena najveća odšteta za ljekarsku grešku – Hrvatska

0
228

Nakon 10-godina sudske parnice pravosnažnom odlukom Županijskog suda okončan je slučaj 56-godišnje Riječanke kojoj će riječki KBC morati da isplatiti čak pet miliona i šesto hiljada kuna jer je zbog ljekarske greške postala doživotni invalid. To je najviša dosuđena odšteta dosad u Hrvatskoj.
Županijski sud dosudio je oštećenoj pacijentkinji i njenoj užoj porodici odštetu koja iznosi više od 5,6 milijon kuna, a KBC će morati pacijentkinji do stjecanja prava na starosnu penziju da plaća i mjesečnu rentu zbog izgubljene zarade koja se procjenjuje na oko pola miliona kuna.
Oštećena pacijentkinja pokrenula je parnicu 2008. godine.
Ljekarska greška u konkretnom slučaju sastojala se u nedovoljnom znanju i vještine prve anesteziološkinje koja je izvodila neuspješno uvođenje u anesteziju i takođe neuspješnu intubaciju, a to je sve zapravo dokazao treći anesteziolog koji je intubaciju uspješno obavio te spasio život pacijentkinji.