06. april – Dozvoljeno uzgajanje kanabisa u medicinske svrhe – Hrvatska

0
235

Izmjenama Zakona o suzbijanju zloupotrebe droga, koje je usvojio Hrvatski sabor, definiše se pojam novih psihoaktivnih supstanci, ministru zdravlja se omogućava donošenje naredbe o njihovoj zabrani dok se pravnim licima omogućava uzgoj i proizvodnja konoplje u medicinske svrhe. Definisanje pojma novih psihoaktivnih supstanci nužno je zbog pojave i brzog porasta broja novih psihoaktivnih supstanci u EU i Hrvatskoj koje nisu pod zakonskom kontrolom i predstavljaju prijetnju javnom zdravlju. Prihvatanjem amandmana Ivana Ćelića (HDZ) zakon takođe dopušta uzgajanje i proizvodnju konoplje u medicinske svrhe. Odobrenje za uzgoj konoplje davaće Ministarstvo zdravlja na osnovu zahtjeva pravne osobe koja ima proizvodnu dozvolu Agencije za ljekove i medicinske proizvode.