06. jul – Odobren prvi lijek za liječenje COVID 19 – Hrvatska

0
95

Agencija za ljekove i medicinske proizvode (HALMED), objavila je da je Evropska komisija 3. jula donijela odluku o izdavanju uslovnog odobrenja za stavljanje u promet lijeka Veklury, čija je djelatna materija Remdesivir. Riječ je o lijeku za liječenje koronavirusa, odnosno infekcije Covid 19.

Odluka je donesena na osnovu preporuke Povjerenstva za humane ljekove (CHMP) pri Evropskoj agenciji za ljekove (EMA). Lijek je namijenjen za liječenje bolesti COVID 19 kod odraslih i adolescenata starijih od 12 godina s pneumonijom čije liječenje zahtijeva primjenu dodatnog kiseonika.

Inače, Veklury je prvi lijek protiv bolesti Covid 19 za koji je podnesen zahtjev za davanje odobrenja u EU. Ocjena podataka ovog lijeka pri EMA-i je 30. aprila sprovedena u skraćenom vremenskom roku postupkom postepene ocjene.

Na sajtu HALMED-a je dostupno više informacija na kojima se temelji ocjena. Uslovno odobrenje za stavljanje u promet jedna je od ubrzanih evropskih regulatornih procedura koja omogućuje raniju dostupnost ljekova za liječenje bolesti za koje još ne postoji odgovarajuće terapijsko rješenje, uključujući vanredne javnozdravstvene situacije poput trenutne pandemije bolesti COVID 19, navodi HALMED.