06. jun – ELEKTRONSKI SISTEM U ZDRAVSTVU DONIO PROBLEME – Srbija

0
230

Umjesto efikasnosti, novi elektronski sistem u zdravstvenim ustanovama Srbije donio je probleme i ljekarima i pacijentima. Ljekari tvrde da je sistem prerano pušten u rad i da je zbog neumreženosti zdravstvenih ustanova u Beogradu, sada gotovo nemoguće zakazati pregled kod specijalista.
U beogradskim domovima zdravlja vlada nervoza kojoj je razlog Informacioni sistem u zdravstvu, novi program u kojem od sada ljekari za svoje pacijente zakazuju preglede kod specijalista.
Ono što je veliki problem što ustanove tercijarnog tipa, poput Kliničkog centra, nisu u sistemu. Vi dođete u situaciju da treba da ukucate pacijenta na tercijarni nivo i vama sistem blokira, upućivanje sa naznakom da ne postoje specijalisti na tom nivou – objasnila je Marijana Pešić iz Sindikata ljekara i farmaceuta Srbije.
Najvažnija karakteristika novog sistema je integrisanost podataka, čime bi trebalo postići bržu uslugu i bolju organizaciju posla. Uputi i recepti se izdaju u elektronskoj formi, a sve zdravstvene ustanove trebale bi biti povezane. Ipak, prvi dani primjene u Beogradu zakomplikovali su rad, jer mnoge ustanove nisu unijele podatke u sistem.
Informacioni sistem u zdravstvu najprije je uveden u Nišu i Kragujevcu, a od nedavno i u Beogradu. Nadležni očekuju da će, kao i u zemljama u okruženju, poslije početnih problema donijeti velike uštede, bolji tretman pacijenata i kvalitetniji rad medicinskih radnika.