06. oktobar – Odbijanje vakcinacije djece ozbiljna povreda prava djeteta – Hrvatska

0
256

Kancelarija zaštitnika za djecu obavijestila je da u javnoj raspravi o izmjenama Krivičnog zakona nije traženo da se odbijanje vakcinacije djeteta kažnjava zatvorom, već predložio da zakon pojasni da i grubo zanemarivanje djetetova zdravlja predstavlja ozbiljnu povredu prava djeteta.

Zamjenica zaštitnika za djecu Marija Gabelica Šupljika za Hinu rekla je da je putem javne rasprave o izmjenama Krivičnog zakona, predložene izmjene tog zakona u članku 177. koji se odnosi na Povredu djetetovih prava.

Nakon što je Jutarnji list objavio tekst o sadržaju njihovih prijedloga na toj javnoj raspravi zbog čega se u javnosti počelo govoriti o zatvorskoj kazni za roditelje koji ne vakcinišu svoje dijete, iz Kancelarije su pojasnili da se njihov predlog odnosi na promjenu tog članka na način da se uz grubo zanemarivanje dužnosti podizanja, odgoja i obrazovanja djeteta inkriminira i grubo zanemarivanje brige o zdravlju djeteta.