07. jun – Priznanje valjanosti istopolnih brakova zasnovanih u zemljama EU – Rumunija

0
219

– Iako zemlje članice same odlučuju da li će dozvoliti istopolne brakove, one ipak ne mogu kršiti slobodu boravišta građaninu EU-a na način da njegovom istopolnom partneru, državljanu zemlje koja nije članica EU-a, uskarate proizašlo pravo na dozvolu boravka na teritoriju evropskih članica, stoji u obrazloženju sudske odluke Evropskog suda pravde (ECJ) koji je presudio da Rumunija mora dati boravišnu i radnu dozvolu Amerikancu koji je suprug rumunskog državljanina, iako sama Rumunija ne priznaje istopolne brakove. ECJ je presudio da Rumunija mora priznati valjanost braka koji su 2010. godine u Belgiji sklopili Amerikanac Clai Hamilton i Rumun Adrian Coman.

Slučaj se bavio Hamiltonovim pravom kao neevropskog državljana da stalno živi u Rumuniji, a to je pravo zavisilo o njegovom statusu Comanovog supruga. Coman se žalio na odluku rumunskog suda da se Hamiltonu boravak ograniči viznim režimom, tj. dozvolom boravka na tri mjeseca, nakon čega je slučaj završio na ECJ-u u Luxembourgu. Evropska komisija (EK) ističe da ta presuda nije dio nastojanja Bruxellesa da nametne tu društvenu promjenu u evropskom bloku.
– Za to su zadužene zemlje članice. Ovo je jedno korisno pojašnjenje vezano uz izbjegavanje diskriminacije – saopštila je Komisija.