08. februar – Konferencija Perspektive zdravstvenog sistema – Hrvatska

0
233

U organizaciji Udruženja Hrvatskog državnog savjeta i Udruženja Konrad Adenauer u Westinu je održana konferencija o aktualnoj temi perspektive hrvatskoga zdravstva Hrvatsko gospodarstvo i perspektive zdravstvenoga sistema.
Okupljenima na konferenciji, uz ministra zdravlja dr Milana Kujundžića, obratili su se i direktor Udruženja uprave hrvatskog državnog savjeta Srećko Prusina, upravnik Uprave Udruženja Konrad Adenauer u Hrvatskoj dr Michael Lange, predsjednik Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek dr Mario Puljiz i dopredsjednik Hrvatske ljekarske komore dr Ante Zvonimir Golem.
Prusina je rekao da se u poslednje vrijeme često spominje zdravstvena reforma, pa su željeli uključiti sve aktere iz zdravstvenog sistema i da iznesu svoje sugestije.
Ministar Kujundžić izjavio je da je zdravstveni sistem u prethodnoj godini smanjio ukupni dug sa više od 8 milijardi kuna na 7,5 milijardi, pri čemu prvi put deficit u zdravstvenom sistemu nije uticao na povećanje ukupnog javnog duga.
Govoreći o trenutnom stanju u hrvatskom zdravstvu, dr Puljiz je upozorio da trenutno 30 posto stanovništva plaća doprinos, a među njima svega polovina dopunsko zdravstveno osiguranje. Od 24 milijarde kuna zdravstvenog budžeta 85 posto troškova odlazi na usluge, a 4 milijarde kuna na ljekove. Smatra da su trenutno najveći problemi sistema nedovršeni informatički sistem, iz čega dobrim dijelom proizlazi kriza upravljanja sistemom, nedefinisani osnovni paket zdravstvene zaštite i neograničena potrošnja po osnovi dopunskog osiguranja.
Po podacima koje je iznio ministar Kujundžić, u Hrvatskoj se za zdravstvo po stanovniku izdvaja 681 euro godišnje, u Sloveniji dvostruko više, 1546 eura, dok su u razvijenim zemljama izdvajanja značajno veća. Tako se u Njemačkoj po stanovniku za zdravstvo izdvaja 3973 eura, u Velikoj Britaniji 3448, a u Švajcerskoj čak 7361 euro godišnje.