09. februar – Pacijenti ne dobijaju dobru njegu – Velika Britanija

0
301

Britanski doktori se žale da imaju previše pacijenata i previše posla, što znači da ljudi ne dobijaju dovoljno dobru njegu. Oni kažu da je njihov sistem javnog zdravstva preopterećen, jer i ljekari i sestre često rade duge smjene bez ikakve pauze.
– To nije bezbjedno jer mozak ne može da donese pravilnu odluku za manje od deset minuta – tvrdi dr Olivija Hjum, ljekar opšte prakse.
Manje od deset minuta pacijenti u Velikoj Britaniji provedu na pregledu kod ljekara opšte prakse, što je najmanje vremena za konsultacije u cijelom razvijenom svijetu. 15 minuta je zvanično vrijeme koje se uzima u obzir kao razmak između dva pacijenta prilikom zakazivanja. To znači da za sat vremena ljekar mora da primi najmanje četiri pacijenta.
Istraživanje je sprovela neprofitna organizacija Fondacija zdravlja, koja je prikupljala podatke iz 11 najrazvijenijih zemalja sveta.