09. jul – ZDRAVLJE I TURIZAM SU IDEALNA KOMBINACIJA – Hrvatska

0
332

U Dubrovniku je održana prva konferencija o zdravstvu i turizmu u organizaciji Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu i Ministarstva zdravlja. Uz domaće i strane stručnjake na konferenciji je učestvovao i ministar zdravlja doc dr sc Dario Nakić i programski voditelj za prehranu, fizičku aktivnost i debljinu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Evropu dr sc Joao Breda. U uvodnom dijelu konferencije su predstavljeni ciljevi i programi konferencije koje je kroz uvodno predavanje prezentovao dr Breda.
Ministar Dario Nakić je uz pozdravni govor održao i prezentaciju o novostima u sprovođenju Nacionalnog strateškog plana smanjenja unosa soli 2015 – 2019.godinu, gdje je posebno istakao kako su poražavajući rezultati o prekomjernom unosu soli u RH i ukazuju na to da se mora uticati na ozbiljne promjene u kontroli unosa soli u svim aspektima pa tako i u ugostiteljskoj ponudi.
– Ova prva konferencija o zdravlju i turizmu se održava u Dubrovniku sa razlogom, jer Dubrovnik ima puno toga reći i o jednom i o drugom pitanju. Želja nam je da naglasimo mogućnosti koje Hrvatska ima, prvenstveno kroz razvoj zdravstvenog turizma koji kod nas nije dovoljno razvijen. To su jedni od najboljih gostiju, a prihodi koje imamo od takvog vida turizma su zanemarljivo mali, čak i u poređenju sa zemljama koje su manje od nas, a u našem okruženju – rekao je ministar Nakić.
Nakon uvodnih prezentacija uslijedila su predavanja istaknutih stručnjaka iz Hrvatske agencije za hranu i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o rezultatima istraživanja o unosima hrane, posebno unosu trans-masnih kisjelina i fizičkoj aktivnosti, i kroz sprovođenje hrvatskih nacionalnih programa. Takođe je bilo riječi i o važnosti fizičke aktivnosti i u smislu razvoja novih usluga u turizmu i zajedničkoj akciji u smislu sinergije važnih učesnika koji bi omogućavali konzumaciju što zdravije hrane i samim tim i bolje turističke ponude. Sa tom idejom je tokom ove konferencije održan i panel na kojem su se razmijenile informacije i savjetovanje sa predstavnicima hotelijerskog sektora koji su takođe učestvovali u raspravi. Na kraju konferencije, kao zaključak se pojavila i ideja o health friendly hotelima koji bi zapravo ukomponirali zdravlje tj. zdrave stilove života, prvenstveno pravilnu ishranu i fizičku aktivnost jedinstveno osmišljenu novu ponudu za moderne turiste i tržište koje se stalno razvija.