09. oktobar – OBILJEŽEN EVROPSKI DAN DONACIJE ORGANA I TKIVA

0
240

Portugal – Potpisana Konvencija protiv trgovine ljudskim organima u Portugalu u komunikaciji dodaje da transplantacije aktivnost kao umjetnost koja podiže humanost, sloboda, snove, vezu između ljudi.

Evropski dan donacije organa i tkiva obilježavale su članice Savjeta Evrope svake druge subote u oktobru. Ovogodišnji domaćin centralne manifestacije na evropskom nivou je Portugal, a u Lisabonu su organizovane proslave 9. i 10. oktobra. Stručni dio je bio posvećen temama: transplantacije u 21. veku, u granicama na donaciji i trgovini ljudskim organima. Iz Portugala je poručeno da su transplantacije aktivnosti kao što su umjetnost koja podiže humanost, slobodu, snove i vezu između ljudi.

Posmrtna donacija organa i tkiva predstavlja oblik pomoći drugim ljudima u nevolji. Za određeni tretman bolesti je najefikasnija transplantacija ili čak jedini mogući oblik terapije. Prema podacima iz Evropske direkcije za kvalitet ljekova i zdravlje (EDKM, 2015) u Evropi je na liste čekanja preko 70.000 lica, svakog dana umre 14 oboljelih zbog nedostatka odgovarajućih organa za transplantaciju.

Savjet Evrope je usvojio 9. 7. 2014 izuzetno važnu Konvenciju protiv trgovine ljudskim tijelima koje ispunjava prazninu u postojećim međunarodnim dokumentima i zakonima. Konvencija jasno navodi da su oblici neovlašćenog organa tretiraju kao krivična djela. Takođe daje eksplicitan pravni osnov za krivično gonjenje brokera funkcionera koji zloupotrebljavaju svoj položaj u okviru sistema doniranja organa, zdravstvenih radnika i drugih koji su uključeni u proces prikupljanja, prenosa i korišćenja organa za koje je poznato da donator nije dao valjan pristanak, ili mu je ponudio novčanu naknadu. Zvanično potpisivanje Konvencije održano je u martu ove godine u Španiji. Konvencija je otvorena za sve zemlje svijeta. Nije ograničena na 47 država članica Savjeta Evrope.