09. septembar – Domovi zdravlja dio bolnica – Srbija

0
256

Upravljanje primarnom zdravstvenom zaštitom sa lokalnog prelazi na republički nivo. Ovo je jedna od novina budućeg propisa o medicinskim službama. Manjak specijalista u domovima zdravlja, jedan od najvećih problema zdravstva, trebalo bi da bude riješen povećanjem plata zaposlenima i pripajanjem domova zdravlja opštim bolnicama, koje predviđa novi zakon o zdravstvenoj zaštiti, najavili su iz Ministarstva zdravlja. Budući zakon, koji bi trebalo da bude usvojen do kraja godine, predviđa da domovi zdravlja dođu pod direktnu nadležnost Ministarstva zdravlja, u kome kažu da su ovo samo neke od mjera da se efikasnije postavljaju dijagnoze i pacijenti adekvatno liječe.
– Novi zakon o zdravstvenoj zaštiti, koji će se pred Skupštinom naći krajem godine, predviđa da upravljanje domovima zdravlja sa lokalnog pređe na republički nivo – rekao je Meho Mahmutović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.
Prema Mahmutovićevim riječima, ova promjena donijeće efikasnije upravljanje finansijama u zdravstvu, što će poboljšati zdravstvene usluge u radu domova zdravlja i spriječiti dalji odliv ljekara specijalista u privatne ustanove i inostranstvo.
– Trenutni sistem i nedostatak dijagnostike doveli su do toga da pacijenti smatraju da su domovi zdravlja centri gdje rade najlošiji ljekari. Posljedice toga su da služba opšte medicine ima sve manje ljekara jer mnogi bukvalno bježe u penziju, odlaze u inostranstvo ili kod privatnika – ističe dr Nevenka Dimitrijević, specijalista opšte medicine Doma zdravlja Voždovac i predstavnica sekcije opšte medicine Srpskog ljekarskog društva.
U pripremi je čitav set novih zakona – o zdravstvenom osiguranju, ljekovima, medicinskim sredstvima, psihoaktivnim kontrolisanim supstancama, sanitarnom nadzoru, prekursorima, zaštiti stanovništva od duvanskog dima, predmetima opšte upotrebe i transplantaciji.
Novi set zakona, najavljuju predstavnici Ministarstva zdravlja, uz elektronsko zakazivanje pregleda, elektronske kartone i recepte omogućiće znatno efikasnije funkcionisanje zdravstvenog sistema u Srbiji. U pripremi su i dva skrining programa, za dijabetes i depresiju.