1. septembar – 10 MILIONA RADNIH DANA U GODINI NA BOLOVANJU – Slovenija

0
265

U Sloveniji se gubi više od deset miliona radnih dana svake godine zbog ljudi koji idu na bolovanje. Mada su povrede, oboljenja mišićno-koštanog sistema, kao i respiratorne bolesti najčešći razlozi odlaska na bolovanja, u poslednjih nekoliko godina su u porastu i bolovanja zbog mentalnih i psihičkih problema.
Tanja Urdih Lazar, iz bolnice Univerzitetsko-kliničkog centra Ljubljana, naglašava da kompetetivna radna i životna sredina, loši socio-ekonomski uslovi i problemi sa balansom između poslovnog i privatnog života, kao i nedostatak komunikacije, igraju veliku ulogu u pojavi sve većeg broja mentalnih problema. Prema njenim riječima, unapređenje zdravlja na radnom mjestu, na šta obavezuje slovenački zakon, uspješno smanjuje broj bolovanja, ali izgleda da neki poslodavci samo žele da se usklade sa zakonom i traže za to najjednostavnije načine, koji su, nažalost, često potpuno neodgovarajući. Ipak, pojedine kompanije tome pristupaju ozbiljno, jer su shvatile da im to može koristiti – navela je Urdih Lazar, ekspert za unapređenje zdravlja na radnom mjestu.
Urdih Lazar takođe napominje da kompanije vrlo rijetko tretiraju bolest zaposlenog kao profesionalno oboljenje, jer bi u tom slučaju one trebalo da pokriju troškove liječenja. To je za posljedicu imalo da profesionalne bolesti nisu sistemski istraživane i registrovane u Sloveniji od ranih 1990-ih.