10. februar – MARIBOR DOBIJA NOVI URGENTNI CENTAR

0
331

Maribor – Ministarstvo zdravlja Slovenije usvojilo je odluku o izboru izvođača radova na novom urgentnom centru u Mariboru. Konzorcijum GH “Holding”  je u otvorenom po- stupku ponudio 18,75 miliona eura, dok je u pregovaračkom postupku dogovorena cijena od 13,29 miliona. Projekat je djelimično finansirala EU preko Evropskog fonda za regionalni razvoj, a dio su obezbijedili Ministarstvo zdravlja i UKC Maribor. Urgentni centar će biti završen sredinom 2015.