10. januar – Detaljan plan vakcinacije u Srbiji

0
61

Operativni plan za imunizaciju protiv kovida-19, koji je objavio Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut, predviđa tri faze koje bi obuhvatile oko 1,75 miliona građana Srbije, prenosi portal 021.

U prvoj fazi vakcinacije obuhvaćeni su zaposleni u zdravstvenim ustanovama sa najvišim rizikom od infekcije, kao i zaposleni u domovima za stara lica i drugim ustanovama socijalne zaštite. Prioritetne grupe u zdravstvu obuhvataju zaposlene u jedinicama intezivnog liječenja u kovid-bolnicima, zaposlene u kovid-ambulantama domova zdravlja i prijemno-trijažnim centrima bolnica, radnike koji su u kovid-bolnicama u direktnom kontaktu sa oboljelima na odeljenjima i zaposlene u laboratorijama za direktnu dijagnostiku kovida-19.

U prioritetnu grupu spadaju i zaposleni na intenzivnom liječenju i hirurškim odeljenjima u ne-kovid bolnicama, zaposleni na ostalim odeljenjima u ne-kovid bolnicama i zaposleni u domovima zdravlja.

Planirano je da u ovoj kateogriji vakcinacija bude sprovedena na 60 do 80 odsto zaposlenih, odnosno oko 85.400 ljudi.

U prvoj fazi biće vakcinisani i starije grupe stanovništva. Riječ je o osobama starijim od 65 godina koje stalno borave u domovima za stare i drugim ustanovama socijalne zaštite, osobama starijim od 75 godina u opštoj populaciji, kao i osobama u starosnoj grupi 65-74 godine u opštoj populaciji sa višestrukim faktorima rizika.

Obuhvat vakcinacije u ovoj kategoriji građana trebalo bi da bude između 75 i 80 odsto, odnosno oko 635.000 osoba.

U drugoj fazi koja obuhvata do 20 odsto od ukupnog broja stanovništva biće stariji koji nijesu obuhvaćeni u prvoj fazi, osobe sa komorbiditetima koje ne spadaju u starije grupe stanovništva, kao i zaposleni u određenim ustanovama od značaja za funkcionisanje društva. Biće vakcinisani i zaposleni u službama od vitalnog i posebnog značaja za funkcionisanje društva, koje će odrediti Vlada Srbije ili organ uprave kome Vlada povjeri izradu takve liste prioriteta, zaposleni u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi koji su posebno izloženi infekciji u neposrednom radu sa strankama, zaposleni u komunalnim i javnim preduzećima, u policiji i pravosuđu, kao i u obrazovnim ustanovama, od predškolskog do fakulteta.

Za drugu fazu planira se imunizacija sa obuhvatom od 10 do 80 odsto, odnosno oko 736.000 ljudi.

Ukoliko se obezbijede količine vakcine veće od potreba za vakcinaciju ciljnih grupa planiranih u prve dvije faze imunizacije, plan se proširuje na treću fazu, koja bi trebalo da obuhvati do 50 odsto ukupnog stanovništva Srbije.