10. januar – Izvršena studija o korištenju zdravstvenih resursa – SAD

0
242

Gotovo 70% histerektomija u SAD-u, četvrtina zamjena koljena u Španiji i više od pola antibiotika propisanih u Kini je neprimjereno i nepotrebno, te predstavlja prekomjerno korištenje zdravstvenog sistema.
Naučnici su proveli niz istraživanja širom svijeta koja su pokazala da se liječenje i zdravstveni sistem rutinski previše ili premalo koriste, čime se stvara šteta, patnja i rasipanje koje se može izbjeći. Istraživanje je analiziralo nivo, uzroke i posljedice prekomjernog ili nedovoljnog iskorištavanja zdravstvenih usluga širom svijeta. Pokazalo se da se oboje može dogoditi i u istoj državi, organizaciji ili zdravstvenoj ustanovi, na istom pacijentu.
Istraživanje je naručio časopis Lancet, a sprovelo ga je 27 međunarodnih stručnjaka. Pokazalo je da je učestalost carskih rezova prevelika i da su oni česti kod žena koje ih uopšte ne trebaju, dok upotreba steroida za sprječavanje preranih rađanja zaostaje 40 godina.
– Tragedija koja je zajednička bogatim i siromašnim zemljama je u tome što se koristi skupa i nekad nedjelotvorna tehnologija dok se zanemaruju jeftini i efikasni zahvati – napisali su istraživači u saopštenju o rezultatima svog istraživanja.
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) procjenjuje da se godišnje izvede 6,2 miliona nepotrebnih carskih rezova, od kojih je 50% u Brazilu i Kini.
Dr Vikas Saini, jedan od glavnih istraživača, ističe kako su faktori koji utiču na neuspjeh u pružanju adekvatne zdravstvene usluge pohlepa, različiti interesi i slaba informiranost. Njegova kolegica dr Shannon Brownle, dodaje da pacijenti i građani moraju shvatiti šta je na kocki ako njihovi zdravstveni sistemi ne uspijevaju da riješe te probleme.
– U SAD trošimo milijarde dolara koji bi trebali biti usmjereni na poboljšanje zdravlja nacije – smatra Brownle.
Istraživači upućuju na studiju koja je pokazala da 57% pacijenata u Kini dobija neprimjerene antibiotike, da je 16-70% histerektomija u SAD-u nepotrebno, kao i 26% zamjena koljena u Španiji i 34% u SAD-u.