10. januar – Još jedna studija protiv mamografa – Danska

0
238

U najnovijoj studiji se navodi da je svaka treća žena, kojoj je mamografom ustanovljen rak dojke, nepotrebno liječena, čime se nastavlja debata o upotrebi ove preventivne dijagnostičke metode.
U danskoj studiji, objavljenoj u časopisu Anali interne medicine, navodi se da su takve provjere dovele do takozvanih lažnih pozitivnih rezultata kod trećine žena, koje su imale tumore, koji su se toliko sporo razvijali da su u osnovi bili bezopasni. Takođe se navodi da redovni mamografski pregledi nisu ustanovili veći broj tumora u odmakloj fazi.
Zagovornici redovnih i ranih mamografskih snimanja kažu da liječenje raka dojke u ranoj fazi omogućava jednostavniji tretman i može da spasi život. Oni koji se zalažu za oprezniji pristup kažu da nepotrebno zračenje može da šteti ženama i da čak izazove novi kancer.