10. jun – Aplikacija za prijavu simptoma raka – Amerika

0
318

Pacijenti oboljeli od raka pozivaju se da govore o svojim iskustvima sa sporednim efektima hemoterapije. To su preoruke nove studije koja je pokazala da prijavljivanje simptoma može da poboljša njihove šanse za preživljavanje. Hemoterapija može da produži život nekim pacijentima oboljelim od raka ali izaziva neke neprijatne sporedne efekte. Novi upitnik, koji može da se ispuni na internetu, omogućava pacijentima da prijave takve probleme kada se pojave.
– Pacijenti mogu sami da prijave 12 najčešćih i najneprijatnijih simptoma uz pomoć te platforme, bilo od kuće, između posjeta ljekaru ili kada dođu u ordinaciju dok sjede u čekaonici, pre nego što ih primi ljekar – objašnjava dr Itan Baš, direktor Istraživačkog programa za rak.
Ako imate neke probleme sa dnevnim aktivnostima, intervencije mogu da dođu malo brže. Imate veću interakciju sa ljekarom, a interakcija može da bude u boljem trenutku, osmišljenija i bolje pripremljena.
– Ustanovili smo da je 31 odsto pacijenata poboljšalo kvalitet života tokom šest mjeseci korišćenja aplikacije za prijavu simptoma, u poređenju sa uobičajenom njegom. Ustanovili smo sedam odsto smanjenja broja posjeta hitnoj pomoći i ustanovili smo dva mjeseca odlaganja u tome koliko dugo pacijenti mogu da tolerišu primanje hemoterapije – objasnio je dr Baš.
Najveće iznenađenje je da su pacijenti poboljšali svoje izglede da prežive za skoro pola godine, što je veći uspjeh od nekih novih ljekova za liječenje raka.
Veća studija sada će testirati sam sistem upitnika na internetu, širom Sjedinjenih Država.