10. jun ODRŽAN PRVI DAN LJEKARSKIH KARIJERA – Hrvatska

0
271

Na zagrebačkom Medicinskom fakultetu održan je prvi Dan ljekarskih karijera, kojeg je organizovao centar za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu. Cilj ovog događaja je bio očuvanje ljekarske struke, smanjenje odlaska ljekara i drugih zdravstvenih radnika na rad u inostranstvo i očuvanje zdravstvene zaštite za njene krajnje korisnike. Na Danu ljekarskih karijera budući i sadašnji ljekari mogli su dobiti sve informacije o profesionalnim mogućnostima koje im se pružaju u Republici Hrvatskoj.
Ministarstvo zdravlja aktivno sprovodi mjere poboljšanja stručnog i statusnog položaja ljekara. Osigurana su sredstva iz fondova Evropske unije za edukacije i specijalističko usavršavanje, a struktuiran je i program olakšica ljekarima koji su zainteresovani za život i rad u depriviranim područjima – izjavila je pomoćnica ministra zdravlja Delfa Radić Krišto, i dodala da očekuje da će preduzete mjere ostvariti pozitivne rezultate u što skorije vrijeme.
U okviru programa održan je okrugli sto na temu aktuelnih problema mladih ljekara, pripravničkog staža, specijalističkog usavršavanja, stručnog napredovanja i planiranja zdravstvenih kadrova, zdravstvenog osiguranja, i beneficija i edukacije zdravstvenih radnika, kao i sprovođenja mjera stimulacije ostanka ljekara u Republici Hrvatskoj.