10. maj – 100 mjera za demografski spas – Hrvatska

0
231

Hrvatska je po ravnoteži porodičnog i privatnog života na dnu Evropske unije pa će se morati mijenjati Zakon o radu.
Nacionalna demografska strategija revitalizacije RH, na kojoj je od lani radila grupa od 16 stručnjaka, a koju je formiralo Ministarstvo za demografiju, gotova je barem što se tiče stručnjaka koji su predložili stotinjak mjera i sada se samo čeka da nadležno ministarstvo finalni dokument uputi u javnu raspravu.
U demografskoj strategiji, prema neslužbenim informacijama, predlaže se da se naknade za drugih šest mjeseci roditeljskog dopusta delimitiraju na punu platu, da se vrati ukinuto oslobođenje poreza na kupovinu prve nekretnine za mlade, da se omogući i rad od kuće za roditelje male djece, ali i fleksibilno radno vrijeme radnicima radi usklađenja porodičnog i poslovnog života.
To je u skladu i s Direktivom o ravnoteži poslovnog i privatnog života koju je usvojio Evropski parlament i koja obavezuje sve države EU da roditeljima omoguće fleksibilno radno vrijeme, uključujući i rad od kuće, a očevima minimalni plaćeni dopust od 10 dana nakon rođenja djeteta.
Podsjećaju da je Hrvatska po ravnoteži porodičnog i privatnog života na dnu EU-a pa će se morati mijenjati Zakon o radu (ZOR). U strategiji se traži i da se uredi pitanje rada nedjeljom i da se i tu mijenja ZOR jer je sada moguće da prodavačice rade u sezoni svaku nedjelju i da ih poslodavac plati po satu za rad nedjeljom tek kunu više.
Kako su mladi žrtve ugovora na određeno, predlaže se da se firmama ograniči potpisivanje ugovora na određeno na pet posto. Besplatno dopunsko osiguranje trebali bi da imaju svi članovi porodice s dvoje ili više djece do 19 godina, a građani kvalitetnu zdravstvenu zaštitu u cijeloj zemlji. Predlažu se i mjere za prenatalnu zaštitu, povećanje broja porodilišta sa statusom prijatelj majke i djeteta, u ruralnim i teže dostupnim područjima osnivanje savjetovališta u ambulantama, naknadu plate za teže bolesnog člana porodice.
Dodaju i da rad dječjih vrtića mora biti usklađen s potrebama zaposlenih roditelja i osiguran boravak djece u vrtiću cijelu godinu pa treba povećati broj vaspitača.
Porodice s djecom treba porezno rasteretiti i zaštititi od finansijskog rizika. Zbog ravnomjernog razvoja zemlje predlaže se i potsticanje poljoprivredne proizvodnje, da se poljoprivredno zemljište u državnom i vlasništvu jedinica lokalne samouprave daje građanima u dugoročnu koncesiju uz odgađanje plaćanja koncesije i poreza.