11. mart – DECENTRALIZACIJA BOLNIČKOG SISTEMA – Hrvatska

0
325

04U prostorijama Ministarstva zdravlja održan je sastanak na temu vraćanja županijskih bolnica na upravljanje svojim osnivačima i reorganizacije, kao i proširenja hitne medicinske mreže na nivou cijele Republike Hrvatske. Sastanak je održan na poziv ministra Daria Nakića, koji je uputio poziv svim županijama i njihovim predstavnicima za zdravstvo, i gradu Zagrebu da se odazovu na ovaj sastanak. Ministar je u uvodnom dijelu prezentovao dosadašnje rezultate Programa sanacije bolnica koji, kako rezultati pokazuju, nije postigao očekivane rezultate i smanjio dugove bolnica. Ministar je dao predlog dopune Zakona o sanaciji javnih ustanova koji podrazumijeva sklapanje posebnih sporazuma između Ministarstva zdravlja, županija (osnivača) i zdravstvenih ustanova. Unutar svakog pojedinog sporazuma će se posebno iskazati nastala dugovanja određenih bolnica, koja su nastala u periodu od 2013. do 2015. godine, te će se skladno tome i ostalim parametrima posebno dogovoriti tok rješavanja problematike oko nastalih dugova i obaveza. Novonastala dugovanja će se vraćati uštedama u narednom poslovanju i dodatnim sredstvima koja će se osiguravati iz fondova EU. Druga tema sastanka bila je reorganizacija i povećanje hitne bolničke mreže koja će novim planom postići bolju organizaciju i optimalnu pokrivenost. Prilikom izrade plana vodila se posebna briga oko onih područja koja su imala veliku opterećenost i nedostatak kadrova, i onih područja koja nisu bila pokrivena mrežom, što se posebno odnosi na područja od posebne državne zaštite, gdje je izražena velika depopulacija stanovništva i iseljavanje. Plan obuhvata i povećanje mreže hitne helikopterske službe u saradnji sa MORH-om.