11. septembar – Pravilnikom o radu ljekara nije predviđen nadzor njihovog rada – Hrvatska 

0
278

        Prva generacija ljekara koji neće imati dosad obavezni pripravnički staž diplomirala je i 200-tinjak ih je tokom ljeta dobilo licence za rad, no ministarstvo je u međuvremenu poslalo zbunjujuće obavještenje u suprotnosti s pravilnikom koji reguliše rad mladih ljekara bez staža, piše Večernji list.

        Neki od njih potražili su specijalizacije, neki se javili na konkurs HZZO-a za rad pod nadzorom, a neki su u ordinacijama porodične medicine odmah počeli da rade samostalno, bez nadzora starijih ljekara. To dopušta Pravilnik o načinu sprovođenja rada doktora medicine pod nadzorom bez specijalizacije, u kojem piše da rad pod nadzorom nije obavezan, navodi dnevnik.

        Takav je pravilnik donesen uprkos dvogodišnjem nastojanju studenata medicine, njihovih profesora i dekana, porodičnih ljekara, mentora te strukovne komore ljekara da ne bude tako – svi su upozoravali da nije dobro da mladi ljekar koji nema ni dana staža samostalno odlučuje o pacijentu. No, “tako smo ispregovarali s EU”, glasilo je obrazloženje koje je navodno vezalo ruke donositeljima odluka.

        A onda ministar zdravlja Milan Kujundžić direktorima domova zdravlja i ordinacijama porodične medicine pošalje upute u kojima samostalan rad mladog ljekara uopšte nije predviđen.