11. septembar – Započeli nabavku vakcina protiv COVID-a – BiH

0
102

Vlada Federacije BiH je na hitnoj, telefonskoj sjednici dala saglasnost na Sporazum o međusobnim pravima i obavezama u vezi sa nabavkom vakcine putem mehanizma za Globalni pristup vakcinama za sprječavanje COVID-19 (COVAX) i ovlastila federalnog ministra zdravlja Vjekoslava Mandića za njegovo potpisivanje s Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Predviđeno je da ga potpišu i predstavnici resornog ministarstva Republike Srpske i Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta BiH.

Sporazum se zaključuje s ciljem osiguranja finansijskih uslova za nabavku vakcina za COVID-19 po najpovoljnijim uslovima putem GAVI, Globalne alijanse za vakcine koja rukovodi Mehanizmom za globalni pristup vakcini za COVID-19 (COVAX), uz angažman Koalicije za inovacije i spremnost protiv epidemija (CEPI) i Svjetske zdravstvene organizacije, a prema uslovima iz Ugovora o kupoprodaji koji se zaključuje s GAVI Alliance.

Vlada Federacije BiH će iz budžeta Federacije BiH osigurati sredstva za nabavku vakcina, u iznosu od 14 miliona KM ( 7,5 miliona eura).