12. maj – Održana predavanja o falsifikovanim ljekovima – Srbija

0
310

U Gradskom kulturnom centru Užicu, a u organizaciji apoteke Užice realizovan je program od dva edukativna predavanja koja je održao mr ph Pavle Zelić, u ime Agencije za ljekove i medicinska sredstva Srbije – ALIMS. Pred zdravstvenim radnicima, ljekarima, farmaceutima i stomatolozima iz apoteke Užice, Doma Zdravlja i Opšte bolnice u Užicu održano izlaganje na temu falcifikovanih ljekova i važnosti ove teme u svakodnevnoj praksi, kako bi se ovoj izuzetno opasnoj pojavi i prijetnji po javno zdravlje što kvalitetnije stalo na put kroz koordinaciju i saradnju svih učesnika u zdravstvenom sistemu.

U drugom terminu, velikom broju đaka – osnovaca i srednjoškolaca iz Užica održana je prezentacija edukativnog interaktivnog strip projekta Lana Tafi koji su realizovali ALIMS, Vijeće Evrope i Agencija za ljekove Italije. Prisutne na oba predavanja je pozdravio direktor apoteke Užice mr ph Radoica Nišavić, a ALIMS je ovom prilikom izrazio posebnu zahvalnost dipl. farm. spec. Marijani Sinđić za inicijativu i organizaciju ovog skupa.