12. oktobar – ODRŽANA KONFERENCIJA O EBOLI

0
233

Luksamburg – Komunikacija i koordinacija zdravstva i drugih resura vlade Evropske unije, zajedno s Evropskim centrom za nadzor bolesti i Svjetskom zdravstvenom organizacijom osnovni je preduslov uspješne buduće borbe protiv ebole.

Podržani su svi napori zemalja članica EU i globalne inicijative usmjerene na liječenje i ograničavanje širenja ebole.

Konferenciju je otvorio predstavnik Evropske komisije za zdravstvo Vyentis Andriukaitis, koji je naglasio važnost budućeg ulaganja u javno zdravstvo, koje je jedina brana velikim zdravstvenim izazovima.

“Ebola nije najveći izazov za globalno zdravlje, a zemlje za taj izazov nisu dovoljno pripremljene. Riječ je o mogućoj novoj pandemiji gripe, od koje su jednako ugrožene i bogate i siromašne zemlje”, upozorila je Margaret Chan, predsjednica Svjetske zdravstvene organizacije. Transparentnost u komunikaciji sa stručnom javnošću, s drugim vladama i međunarodnim organizacijama je osnovni preduslov osiguranja sprovođenja međunarodnih protokola koji nam omogućavaju zaštitu naših građana i međunarodne zajednice, upozorila je Chan. Zdravstveni radnici zemalja EU su na četiri radionice govorili o međuresornoj i međunarodnoj saradnji unutar EU, komunikacijskim izazovima, dobroj praksi u kliničkom tretmanu ebole kao i ulozi EU u svjetskoj borbi protiv ebole.