13. JUN PRVA WEB APLIKACIJA O POLNO PRENOSIVIM BOLESTIMA – Slovenija

0
241

Državna sekretarka Nina Pirnat je prisustvovala prezentaciji prvih interaktivnih web aplikacija u Sloveniji o polno prenosivim bolestima ASPO, koju su uradili stručnjaci UKC Ljubljana i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, zajedno sa studentima ekonomskog fakulteta i Instituta Jožef Stefan.
Web aplikacija za polno prenosive infekcije (ASPO) je prva interaktivna web aplikacija u Sloveniji namijenjena brojnim korisnicima, sa naglaskom na mlade osobe. Aplikacija uključuje i upitnik, što uključuje pitanja o specifičnim rizicima seksualnog ponašanja korisnika, a obzirom na odgovore, daje procjenu informacija rizika za polno prenosive bolesti i smjernice za moguće dalje djelovanje.
Ministarstvo zdravlja pozdravilo je nove moderne preventive koji bi mogli doprinijeti prevenciji bliže ciljnim grupama. Aplikacija je važan novitet u slovenskom prostoru i javnosti omogućava profesionalne, moderne tehnologije podržane izvore informacija i sposobnost da se mogu tačno identifikovati zdravstveni problemi.