14. januar – Svi građani će imati jedinstveni elektronski karton – Srbija

0
72

Vlada Srbije odlučila je da formira Koordinaciono tijelo za digitalizaciju u zdravstvenom sistemu što će omogućiti da svi građani Srbije posjeduju jedinstveni elektronski zdravstveni karton.

U kartonu će se nalaziti podaci iz svih zdravstvenih ustanova, dostupni građanima i njihovim ljekarima u svakom trenutku.

Na taj način povezani zdravstveni sistem biće transparentniji, efikasniji i kvalitetniji, a uštede u budžetu koje se na ovaj način ostvare, biće upotrijebljene za zdravstvenu infrastrukturu i plate zaposlenih. Sve to biće omogućeno nakon što je Vlada Srbije odlučila da formira Koordinaciono tijelo za digitalizaciju u zdravstvenom sistemu.

Digitalizacija zdravstva, naime, omogućiće da sve zdravstvene ustanove imaju moderne informacione sisteme povezane u jedinstveni sistem, koji će obezbijediti razmjenu svih relevantnih podataka.