14. mart – Izmjenama zakona se ne uvodi GMO – Srbija

0
231

Izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti hrane koje je Skupština Srbije usvojila, obezbjeđuje se visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi i interesa.
Kao efikasno funkcionisanje unutrašnjeg i međunarodnog prometa Zakonom je izuzeta Genetski modifikovana hrana (GMO) koja je, kako se navodi u obrazloženju, definisana drugim propisom.

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović odbacio je kritike da se izmjenama i dopunama tog zakona na mala vrata uvodi GMO.
Uvodi se novi koncept kojim su obuhvaćeni svi sektori u lancu hrane, uključujući i proizvodnju hrane za životinje, primarnu proizvodnju, skladištenje, transport hrane i maloprodaju, čime je sistem bezbjedednosti hrane u Srbiji postao sveobuhvatan i integrisan.

Takođe, predviđeno je osnivanje Savjeta za bezbjednost hrane koji je zadužen za davanje naučnog mišljenja i pomoć nadležnim organima, kao i za preduzimanje hitnih mjera. Skupština je usvojila i izmjene zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta, i o sredstvima za zaštitu bilja i o zdravlju bilja.