14. mart – Prodavci alkohola moraju istaći sadržaj pića na etiketama – EU

0
248

Evropska komisija zatražila je od prodavaca alkoholnih pića da na etiketama istaknu sadržaj pića kao i nutritivne vrijednosti tog napitka. Prodavci imaju rok od godinu dana da na etikatama navedu detaljan sadržaj alkoholnog pića.
– Potrošači imaju pravo da budu u potpunosti obaviješteni o sadržaju pića i nema opravdanih razloga da na bocama nema spiska sastojaka alkoholnog pića – izjavio je evropski komesar za zdravstvo Vinetis Andruikatis.
Sastojci na etikatama su obavezni za neke prehrambrene proizvode koji se prodaju u EU, ali se taj propis nije do sada primjenjivao za napitke koji sadrže više od 1,2 odsto alkohola.