15. – 17. april – ORGANIZOVAN TREĆI KONGRES PREVENTIVNE PEDIJATRIJE – Srbija

0
312

Treći godišnji kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS) sa međunarodnim učešćem, pod nazivom: PREVENCIJA U PEDIJATRIJI – OSNOV ZA

ZDRAV ŽIVOT I DUGOVEČNOST, održan je u hotelu Holiday In u Beogradu.

Predsjednik organizacionog odbora je bio prof. dr Vladislav Vukomanović. Predsjednik Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije, doc dr Bojko Bjelaković izjavio je da su predavanja održana od strane velikog broja domaćih I stranih profesora I predavača iz svih oblasti pedijatrije.