15. april – ODRŽANA REGIONALNA KONFERENCIJA DIGITALNE MEDICINE – Hrvatska

0
273

U organizaciji Večernjeg lista, portala Ordinacija.hr i Health event-a u Hypo centru održana je I regionalna konferencija digitalne medicine pod nazivom Budućnost je sada.

Tehnologizacija zdravstvenog sistema uključuje primjenu velikog broja podataka i formiranje registra pacijenta. Danas, postoji velika količina podataka koji nisu analizirani. Kada bi se ti podaci analizirali, došlo bi do povećanja efikasnosti zdravstvenog sistema korištenjem i obradom dostupnih podataka, što se ovom konferencijom željelo i postići. Time bi se omogućio pomak od sadašnjeg pristupa liječenju, koji je orijentisan na pojedinu bolest u kojem ishodi terapija nisu mjereni. Novi pristup omogućio bi individualno liječenje pacijenata i korištenje najefikasnije terapije.

Konferencija se održala u dvorani Kornati gdje su se okupili svi učesnici procesa digitalizacije medicine: farmaceutske kompanije, IT firme, državnu i lokalnu zdravstvenu administraciju, lijekare, davaoce usluga zdravstvene zaštite, start-upove kao i male i srednje firme koje se bave zdravstvom.