15. decembar – Izbaciti iz upotrebe živu koja se koristi u stomatologiji – EU

0
260

Nevladine organizacije iz oblasti zdravlja i životne sredine traže da se u Evropskoj uniji potpuno napusti upotreba žive u stomatologiji do 2022. godine.
Živa se sada koristi u zubnim plombama koje se lako mogu zamijeniti drugim vrstama plombi. Živa je opasan neurotoksin koji može oštetiti nervni sistem, bubrege i kardiovaskularni sistem.
Konvencija o živi Minamata zahtijeva od svake države članice EU da svede upotrebu žive na minimum, a pošto je u zubnom amalgamu 50% žive ‒ konvencija se odnosi i na upotrebu amalgama.
Evropska unija je 2017. godine usvojila zabranu amalgamskih plombi u liječenju djece mlađe od 15 godina, trudnica i dojilja. Ta odluka će početi da se primjenjuje od jula 2018. godine. Novi propis zahtijeva od svake zemlje članice da pripremi nacionalni plan za napuštanje upotrebe amalgama, a od Evropske komisije da u 2020. godini predstavi preporuke za to da li će zubni amalgam u potpunosti prestati da se upotrebljava.
Na samitu u Berlinu, organizacije civilnog društva su uz Deklaraciju o potpunom napuštanju amalgama do 2022. godine pozvale da to bude godina koja će u Evropskoj uniji označiti kraj upotrebe amalgama žive u stomatologiji.
Samit u Berlinu je okupio stručnjake stomatoloških društava i univerziteta, nacionalne, evropske i međunarodne nevladine lidere iz oblasti životne sredine, zdravlja i ženskih prava, kao i učesnike i predstavnike EU i Njemačke.