16. mart – Više od 300.000 iseljenika koristi zdravstvene usluge – Hrvatska

0
252

Kako je zdravstveno osiguranje u inostranstvu višestruko skuplje, hrvatski radnici iskorištavaju rupe Hrvatskog zdrastvenog sistema i o trošku hrvatskih osiguranika uzimaju ljekove i koriste mnoge medicinske usluge.

– Dvije trećine građana koji su otišli iz Hrvatske da rade u inostranstvo i dalje koriste hrvatsko zdravstveno osiguranje, prijatelji i rođaci ih prijavljuju svakoga mjeseca na Zavodu za zapošljavanje i podižu im ljekove koje šalju autobusom u Austriju, Njemačku, Irsku i dalje – upozorila je dr Sanja Klajić Grotić u ime Hrvatskog udruženja ugovornih ordinacija.

– U Hrvatsku se vraćaju da kontrolišu trudnoću, hronični bolesnici nam dolaze po ljekove kao da borave u Hrvatskoj i da su prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje. Procjene govore da je riječ o 330.000 osoba koje su se iselile i zadržale zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj – kazala je i predsjednica Udruženja dr Josipa Rodić.

Iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odgovaraju da je to problem koji se javlja kod osiguranika koji u iseljeništvu rade ilegalno te dodaju kako koriste sve raspoložive mahanizme kako bi se ovakvoj praksi stalo na kraj. Sami osiguranik bi trebao HZZO-u javiti da je u nekoj drugoj zemlji stekao pravo na osiguranje, no to se ne radi.