16. novembar – ODRŽAN SVJETSKI SAJAM MEDICINE

0
329

Sajam Medica je jedan od najvećih sajmova medicine u svijetu. Počev od 1969. godine Medica se održava svake godine u Dizeldorfu. Na sajmu se izlažu oprema i uredjaji iz oblasti ortopedije, medicinske dijagnostike, farmaceutike, laboratorijske tehnike, medicinski instrumenti, dezinfekciona sredstva I sl. Preko 188 000 iz 92 zemlje je posjetilo ovogodišnji svjetski sajam medicine, a izlagača iz oblasti farmacije i medicine je bilo 5583 na oko 275 000 m2 izložbene površine.

MEDICA je međunarodni stručni sajam medicine koji se sa velikim uspehom održava u Dizeldorfu od 1969.

Na sajmu je bilo prisutno i 132.000 stučnih posjetilaca iz cijelog svijeta. Sastavni dio sajma je kongres gdje su stručne teme pratili izuzetan konferencijski program, koji se održao u sklopu sajma, sa brojnim stručnim predavanjima, forumima i radionicama, predstavljene kao atraktivan dodatak na sajmu. Većina predavanja i seminari su besplatni, samo mali broj seminara i kurseva obuke se naplaćuju. Najveći boj predavanja je bio na njemačkom jeziku, a samo nekoliko predavanja na engleskom jeziku.

Dio međunarodnih posjetilaca iz preko 120 zemalja svijeta je iznosio više od 50%. Najveći broj učesnika i posjetilaca su bili iz SAD – a, Latinske Amerike, a posebnu pažnju su privukli gosti iz Irana i ostalih zemalja koje su sa arapskog govornog područja.

Njemačka se smatra trećom po veličini tržišta za medicinske tehnologije i medicinske proizvode, poslije SAD – a i Japana. Njemačka je, takođe postigla najviše ocjene sa dobrom zdravstvenom infrastrukturom, dobar nivo brige o pacijentima, dobro obrazovanih medicinskih radnika i visokih standarda u vezi sa kliničkim istraživanjima.