17. decembar – Dodjela sredstava EU za radiološku dijagnostiku – Hrvatska

0
227

U Ministarstvu zdravlja svečano je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Optimizacija i poboljšanje radiološke dijagnostike u sistemu zdravstva Republike Hrvatske – Radiološki edukacijski centar.

Projekat se financira u okviru Operativnog programa Djelotvorni ljudski potencijali 2014.-2020., kao direktna dodjela sredstava.

Ciljevi poziva su poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite te povećanje djelotvornosti zdravstvenog sistema Republike Hrvatske, kao i unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih radnika u području radiologijske prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije bolesti glave i vrata. Iznos projekta je 32.559.724,50 HRK, od čega je ESF finansiranje (85 posto): 27.675.765,82 HRK, a nacionalno sufinansiranje (15 posto): 4.883.958,68 HRK.

Potpisnici Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su Ministarstvo zdravlja, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Klinički centar Sestre milosrdnice – Referentni centar za radiologijsku prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju bolesti glave i vrata Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, kao korisnička institucija.

Projekt će specijalistima i specijalizantima radiologije koji rade u Republici Hrvatskoj olakšati uslove rada i time pridonijeti motivaciji za ostanak u Republici Hrvatskoj.