17. jun ODRŽAN SKUP O INFORMATIZACIJI ZDRAVSTVA – Srbija

0
334

U organizaciji Udruženja informatičara u zdravstvu Srbije (UIZS), održan je stručni skup INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVA 2016. – IKT kadar, racionalizacija, IZIS. Stručni skup je održan u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, a učešće je uzelo oko 300 predstavnika zdravstvenih ustanova širom Srbije.
U skladu sa stavovima Ministarstva zdravlja, koje je učesnicima skupa iznio državni sekretar prof.dr Berislav Vekić, Udruženje informatičara u zdravstvu Srbije je pripremilo zaključke koje će dostaviti Ministarstvu sa ciljem da se što prije nastavi zajednički operativan rad na rješavanju aktuelnih pitanja u vezi položaja informatičara i implementacije IZIS-a.
Očekuju se problemi sa nedostatkom hardvera, softverom i finansijskim sredstvima.
Prof. Vekić je posebnu pažnju posvetio poziciji informatičara u sistemu, i istakao da je uloga informatičara izuzetno značajna, a neprepoznata od sistema, pa prelazi i u neku vrstu volonterskog rada u zdravstvenoj ustanovi. Da bi ovaj sistem zaživio, potrebna su znanja i vještine informatičara. Ministarstvo zdravlja je svjesno toga, i želi da kroz reformu zdravstvene zaštite i kategorizaciju radnih mjesta, na adekvatan način prepozna mjesto i značaj informatičara u zdravstvenom sistemu.
Ministarstvo će pokušati da informatičare po primanjima i po mogućnostima stručnog usavršavanja svrsta u rang ljekara.