17. mart – SRBIJA UŠLA U TREĆI EVROPSKI ZDRAVSTVENI PROGRAM

0
338

Ulaskom u treći evropski zdravstveni program, koji traje od 2014. do 2020.g. Srbija je otvorila sebi mogućnost da, konkurisanjem za sredstva Evropske unije, popravi situaciju u zdravstvu i proširi i unaprijedi kapacitete zdravstvenih usluga. Kako je na predstavljanju ovog programa istakao ministar zdravlja Zlatibor Lončar, Srbija je na taj program čekala šest godina, a čiji je cilj razviti zajedničke alate i mehanizme na nivou EU za rješavanje manjka ljudskih i finansijskih resursa i olakša inovacije u zdravstvu. Ministarstvo zdravlja prepoznalo je prednosti ovog programa, prije svega u cilju poboljšanja zdravstvenog sistema u okviru plana razvoja zdravstvene zaštite Republike Srbije. Program će trajati do 2020.g. sa ukupnim proračunom od 446 miliona – objasnio je ministar Lončar i dodao da će Srbija sprovođenjem programa dobiti dalju neophodnu podršku za zdravstveni sektor u procesu evropskiih integracija, kao i usaglašavanje sa evropskim standardima i javno-zdravstvenim područjima. Srbija će prvi put dobiti i priliku da učestvuje u velikim istraživačkim projektima u zdravstvenim područjima. Cilj Programa je povećati pristup informacijama u oblasti zdravstva van nacionalnih granica i razviti zajednička rješenja za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, zašite i sigurnosti pacijenata.

Zadatak programa je i nalaženje i promocija najbolje prakse za sprovođenje najdjelotvornijih preventivnih mjera za rješavanje ključnih faktora rizika za zdravlje, kao što su pušenje, zloupotreba alkohola, pretilost, HIV, sa fokusom na prekogranične zdravstvene prijetnje.