18. april – Otvorena onlajn baza sa podacima svih PZU – Srbija

0
109

Agencija za privredne registre (APR) je objavila Jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu, koja omogućava javno pretraživanje registrovanih podataka o zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi na teritoriji Republike Srbije, piše u saopštenju.

Putem ovog pretraživača je omogućen jedinstveni pristup podacima o privatnoj praksi, odnosno preduzetnicima upisanim u Registru privrednih subjekata, kao i o zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na teritoriji Republike Srbije i registrovane su u Registru zdravstvenih ustanova.

Na osnovu kriterijuma koji se odnose na šifru djelatnosti iz oblasti zdravstva i teritoriju (opštinu), putem pretraživača se dobija lista privatne prakse i zdravstvenih ustanova koje obavljaju zadatu zdravstvenu djelatnost na izabranoj teritoriji (opštini), uz mogućnost pregleda detalja o svakom subjektu pojedinačno.