18. avgust – VMA otvara Centar za tradicionalnu kinesku medicinu – Srbija

0
243

U septembru je planirano potpisivanje memoranduma o razumijevanju sa kolegama iz Kine, koji će pomoći u opremanju Centra i edukaciji ljekara. Centar će biti otvoren u okviru Klinike za fizikalnu medicinu, a načelnica Trećeg odeljenja doc. dr Zorica Brdareski kaže da je određen prostor za tu namjenu, kao i da su svi ljekari već od ranije obučeni za primjenu akupunkture. – Kada će Centar biti otvoren ne zavisi samo od nas. Mi bismo voljeli što prije. Imamo stručni kadar i akupunkturom se bavimo od sedamdesetih godina – kaže dr Brdareski za Tanjug. Da bi se bavili akupunkturom u Srbiji, podsjeća, ljekari moraju da prođu dodatnu obuku koja podrazumijeva 300 časova teorijske i praktične nastave, poslije čega mogu da aplikuju i dobiju dozvolu od Ministarstva zdravlja za bavljenje ovom metodom liječenja. U Centru će se primjenjivati različiti tipovi akupunkture – bodi akupunktura, maksibustija, elektro akupunktura, aurikula akupunktura, skalp akupunktura. Ovi tipovi akupunkture i do sada su se primjenjivali na VMA, ali otvaranjem centra moći će masovnije da se primjenjuju u boljim uslovima. Na VMA za primjenu akupunkture u liječenju i rehabilitaciji troškove snose pacijenti, a dr Brdareski naglašava da su cijene mnogo niže u odnosu na privatnu praksu. Procedura je takva da pacijent prvo dolazi na pregled kod ljekara da se vidi da li postoje indikacije da se primijeni akupunktura i tek ako ljekar procijeni uključuje se ta grana tradicionalne medicine. Akupunktura je danas veoma popularna svuda u svijetu. Jedna od prvih indikacija za koju su je Amerikanci prihvatili su mučnine nakon hemoterapije. Pacijentu ne moraju da se daju ljekovi koji ublažavaju mučninu već se stimulisanjem određene tačke mučnina smanjuje vjerovatno smirivanjem centra za povraćanje.