18. januar – Ključne novine u zdravstvu – Srbija

0
264

Prema predlogu zakona o zdravstvenom osiguranju koji je 8. januara ušao u skupštinsku proceduru, izabrani ljekar može da otvori bolovanje do 60 dana. To je duplo više nego sada, a predloženo je i da se za vrijeme odsustva sa posla zbog njege djeteta do 18 godina roditeljima isplaćuje naknada za bolovanje u visini od 100 odsto osnovne plate. Takođe, nove izmjene predviđaju i mogućnost dopunskog i dodatnog dobrovoljnog osiguranja, a predviđena je i mjera koju osiguranici mogu da tumače kao sankciju – da se u slučaju neopravdanog izostanka sa preventivnih pregleda, plaća 35 odsto cijene liječenja. Kako se navodi, ta mjera važiće samo ako se osiguranik ne odazove na više poziva u okviru jednog ciklusa skrininga, a u međuvremenu se razboli od bolesti koja je na vrijeme mogla biti otkrivena i tretirana. U Ministarstvu zdravlja navode da ta mjera nije kažnjavanje osiguranika, već dodatni model da se podstakne svijest o značaju prevencije i otkrivanja bolesti u ranoj fazi, kada su šanse za izlječenje veće. Jedna od novina predloženog zakona je da se palijativno zbrinjavanje za umiruće pacijente u potpunosti obezbjeđuje na teret osiguranja, a najmanje 65 odsto za liječenje bolesti osiguranika koji se nije na vrijeme odazvao na jedan od programa skrininga.

– Po predlogu novog zakona osiguranici će moći da ostvare šira prava iz zdravstvenog osiguranja i u slučajevima kada zbog propusta poslodavaca nemaju redovnu uplatu doprinosa za zdravstveno. Do sada je u takvim slučajevima osiguranik mogao da ostvari pravo na hitnu medicinsku pomoć – rečeno je u Ministarstvu zdravlja.

Ukoliko parlament usvoji predložena rešenja, uvode se i novi osnovi osiguranja za poljoprivrednike, javne bilježnike i izvršitelje, osiguranike koji primaju penziju ili invalidninu isključivo od stranog nosioca osiguranja, a imaju stalni ili privremeni boravak u Srbiji, za žrtve terorizma i za ljude sa statusom borca.